LIÊN HỆ

Hỗ trợ, tư vấn, giải đáp thắt mắc của khách hàng là nhiệm vụ hàng đầu của bao bì E.I.G. Chúng tôi luôn coi đó là niềm vui để có thể giúp đỡ khách hàng và sự thỏa mãn của khách hàng là động lực to lớn giúp chúng tôi cố gắn hoàn thiện bản thân và giúp công ty ngày càng phát triển tốt hơn.

Liên Hệ Chăm Sóc Và Tư Vấn

Đại Diện Kinh Doanh

Tuấn Kiệt
ĐẠI DIỆN KINH DOANH

096 4822 000

Triệu Thảo
ĐẠI DIỆN KINH DOANH

090 2966 086

Mai Trinh
ĐẠI DIỆN KINH DOANH

096 8436 459

Thanh Hằng
ĐẠI DIỆN KINH DOANH

038 996 0219