LIÊN HỆ

Hỗ trợ, tư vấn, giải đáp thắt mắc của khách hàng là nhiệm vụ hàng đầu của bao bì E.I.G. Chúng tôi luôn coi đó là niềm vui để có thể giúp đỡ khách hàng và sự thỏa mãn của khách hàng là động lực to lớn giúp chúng tôi cố gắn hoàn thiện bản thân và giúp công ty ngày càng phát triển tốt hơn.

Liên Hệ Chăm Sóc Và Tư Vấn

Nhân Viên Kinh Doanh

văn Tuấn Kiệt
Nhân Viên Kinh Doanh

096 4822 000

Triệu Hoàng Thảo
Nhân Viên Kinh Doanh

090 2966 086
mai trinh

Mai Trinh
Nhân Viên Kinh Doanh

096 8436 459

Triệu Hưng
Nhân Viên Kinh Doanh

036 3000 036